Studium podyplomowe - Zarządznie w przemyśle naftowym i gazowniczym


Rozporządzenie Pana Rektora w sprawie prowadzenia zajęć na Naszej Uczelni

02.10.2020

Szanowni Państwo.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Pana Rektora dopuszczalne staje się prowadzenie zajęć w formie hybrydowej.

W związku z tym wszystkie zajęcia na Studiach Podyplomowych po 12 października 2020 odbywać się będą w formie hybrydowej.

Forma hybrydowa polega na tym, że część osób (maksymalnie 50 % uczestników (minimalnie 5 osób)) uczestniczy w zajęciach w formie tradycyjnej na sali, z zachowaniem wszystkich wymogów związanych z przepisami dotyczącymi zajęć w czasie pandemii (odległości między uczestnikami, założone maseczki, odkażanie rąk, itp.).

Pozostali słuchacze uczestniczą w zajęciach w formie zdalnej (on-line) na platformie MS Teams.

Uprzejmie proszę o deklarowanie formy swojego uczestnictwa w zajęciach (hybrydowo czy zdalnie) do pani Moniki Nosal (mnosal@agh.edu.pl)  do środy włącznie każdorazowo przed zajęciami (zjazdem).

Proszę na bieżąco obserwować stronę www Studium, na której podane zostaną informacje, gdyby nastąpiły jakiekolwiek zmiany np. związane z nowym rozporządzeniem Pana Rektora nakazujące powrót do formy wyłącznie zdalnej.

Z poważaniem,

Kierownik Studiów Podyplomowych

Mariusz Łaciak