Studium podyplomowe - Zarządznie w przemyśle naftowym i gazowniczym


Zarządzeniem Władz Uczelni dot. zajęć na AGH

22.09.2020
Szanowni Państwo.
Informuję Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Władz Uczelni, wszystkie
zajęcia na Studiach Podyplomowych (studia III stopnia) mają odbywać się
w formie zdalnej (platforma MS Teams).
W związku z powyższym zajęcia w październiku (lub dłużej – do odwołania)
odbywać się będą on-line.
W przypadku jakichkolwiek zmian i możliwością wprowadzenia zajęć w
formie hybrydowej, natychmiast o tym Państwa poinformuję.
Na grafikach z podziałem godzin mają Państwo podane numery sal. Jest to
związane z tym, że liczyłem i liczę na możliwość hybrydowego prowadzenia
zajęć, dlatego też sale zostały zarezerwowane.
Pozdrawiam i życzę zdrowia,
Mariusz Łaciak