Studium podyplomowe - Zarządznie w przemyśle naftowym i gazowniczym


Komunikat Kierownika Studium

03.08.2020

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się pytaniami i uwagami co do formy przeprowadzania planowanych zajęć na naszym Studium Podyplomowym chciałbym tytułem wyjaśnienia uzupełnić poprzedni komunikat.

Jak wszystkim wiadomo w związku pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązują nas tj. Uczelnię Państwową pewne obostrzenia co do formy ich prowadzenia. Zajęcia realizowane i planowane na Uczelni (w tym i studia podyplomowe) prowadzone są zgodnie z zarządzeniem i wytycznymi Pana Prorektora ds. Kształcenia Prof. dr hab. inż. W. Łużnego, które są dostępne dla wszystkich na stronie AGH (wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021).

Zdaję sobie sprawę, że zajęcia w formie zdalnej nie zapewniają tego samego odbioru co w formie kontaktu bezpośredniego na Sali wykładowej, nie mniej jako organizator Studiów Podyplomowych nie mam na to wpływu.

Na AGH w analogicznym okresie co nasze Studium realizowanych było i jest wiele Studiów Podyplomowych (tylko na naszym Wydziale siedem (7)). Brało i będzie brać w nich udział od września kilkaset osób, tak więc nie można tego porównywać do szkoleń dla 10 – 15 osób w zakładach pracy (takie argumenty padały). Część z nich (ponad połowa) kontynuowało i zakończyło do wakacji zajęcia wyłącznie w formie zdalnej. Ja mając nadzieję na znaczne złagodzenie obostrzeń przeniosłem zajęcia na po wakacjach, najpierw zdalnie od września, a następnie licząc na prowadzenie od października zajęć w formie „hybrydowej”. Część osób będzie mogło uczestniczyć wtedy , zależnie od swojej woli bezpośrednio w zajęciach na sali (o ile sytuacja z zagrożeniem koronawirusem się nie zaostrzy i nie zmienią się w związku z tym wytyczne Władz AGH). Nie zapominajmy, że pierwszą podstawową zasadą AGH jako Uczelni Państwowej jest dbać o bezpieczeństwo studentów i pracowników ( zgodnie z wymogami (cyt.) Głównego Inspektora Sanitarnego, jakie należy spełnić dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów oraz osób prowadzących zajęcia ze studentami, przy uwzględnieniu innych przepisów obowiązujących w tym zakresie w Uczelni ).

Zajęcia muszą być kontynuowane i zakończone do końca roku 2020 (wynika to z funkcjonowania Uczelni), praktycznie więc do listopada, a więc przesuwanie terminów np. na wiosnę nie wchodzi w rachubę.

Na koniec pragnę zapewnić Państwa, że staramy się aby pomimo trudnej sytuacji, która nie jest komfortowa dla nikogo, skorzystali Państwo jak naj więcej z zajęć na Studium i aby program został zrealizowany.

Z poważaniem,

Mariusz Łaciak