Studium podyplomowe - Zarządznie w przemyśle naftowym i gazowniczymSzanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące płatności za Studium:

Tytuł płatności: 190.6620, SP ZwPNiG 20/21, imię i nazwisko (za kogo płatność)

Nr rachunku: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Po dokonaniu przelewu, proszę o przesłanie potwierdzenia na adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie tych danych: mnosal@agh.edu.pl (Pani Monika Nosal – tel. kontaktowy: 12 617 31 53)

Termin płatności: najpóźniej do 12.03.2021 r. (czyli 14 dni przed pierwszymi zajęciami)

 

z poważaniem

Kierownik Studium
dr hab. inż. Mariusz Łaciak, Prof. Uczelni

Nowe plany zajęć

04.03.2021

Szanowni Państwo,

w zakładce naszej strony – „rozkłady zajęć” – możecie pobrać aktualne plany zajęć w bieżącym semestrze, zapraszamy do pobrania.

Kierownik Studium

dr hab. inż. Mariusz Łaciak, Prof. Uczelni


Szanowni Państwo.

Niezmiernie miło jest mi powitać Państwa na kolejnej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym” (ZwPNiG).

Semestr pierwszy – letni obejmuje 6 „zjazdów – zajęć”. Zajęcia odbywają się w blokach 5 godzinnych, w piątki od godziny 13.45 (5 x 45 min.) i w soboty od 8.30 (2 x 5 x 45 min.) z przerwą (od 12.15 do 13.00), w formie zdalnej na platformie MSTeams.

Podaję harmonogram „zjazdów” na najbliższy semestr. Szczegółowy plan zajęć, po uzgodnieniu z prowadzącymi, zostanie podany w najbliższym czasie, obecnie podaję terminy „zjazdów – zajęć”.

1. 26 – 27.03

2. 16 – 17.04

3. 14 – 15.05

4. 28 – 29.05

5. 11 – 12.06

6. 25 – 26.06

W chwili obecnej, zgodnie z Zarządzeniem Rektora, zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej (aż do odwołania).

To czy zajęcia odbędą się na AGH w ramach zjazdu, czy też zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej (lub „hybrydowej”), będzie ustalane na bieżąco w zależności od sytuacji związanej z pandemią i związanymi z tym decyzjami Władz AGH.

Więcej informacji dotyczących Studiów Podyplomowych podam Państwu w przyszłym tygodniu na naszej stronie. Informacje można również uzyskać u Pani Moniki Nosal pod numerem tel.: 12 617 31 53.

Z poważaniem.

Kierownik Studium,

dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH


Szanowni Państwo.

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 73/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku,

informuję, że wszystkie zajęcia na Studiach Podyplomowych od 19 października 2020 roku do odwołania odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Z poważaniem,

Kierownik Studium Podyplomowego

Mariusz Łaciak


Rekrutacja

06.10.2020

Szanowni Państwo,

rekrutacja na Studium Podyplomowe „Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym” jest przedłużona do dnia 09.10.2020.

z poważaniem

Kierownik Studium
Mariusz Łaciak


Szanowni Państwo.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Pana Rektora dopuszczalne staje się prowadzenie zajęć w formie hybrydowej.

W związku z tym wszystkie zajęcia na Studiach Podyplomowych po 12 października 2020 odbywać się będą w formie hybrydowej.

Forma hybrydowa polega na tym, że część osób (maksymalnie 50 % uczestników (minimalnie 5 osób)) uczestniczy w zajęciach w formie tradycyjnej na sali, z zachowaniem wszystkich wymogów związanych z przepisami dotyczącymi zajęć w czasie pandemii (odległości między uczestnikami, założone maseczki, odkażanie rąk, itp.).

Pozostali słuchacze uczestniczą w zajęciach w formie zdalnej (on-line) na platformie MS Teams.

Uprzejmie proszę o deklarowanie formy swojego uczestnictwa w zajęciach (hybrydowo czy zdalnie) do pani Moniki Nosal (mnosal@agh.edu.pl)  do środy włącznie każdorazowo przed zajęciami (zjazdem).

Proszę na bieżąco obserwować stronę www Studium, na której podane zostaną informacje, gdyby nastąpiły jakiekolwiek zmiany np. związane z nowym rozporządzeniem Pana Rektora nakazujące powrót do formy wyłącznie zdalnej.

Z poważaniem,

Kierownik Studiów Podyplomowych

Mariusz ŁaciakSzanowni Państwo.
Informuję Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Władz Uczelni, wszystkie
zajęcia na Studiach Podyplomowych (studia III stopnia) mają odbywać się
w formie zdalnej (platforma MS Teams).
W związku z powyższym zajęcia w październiku (lub dłużej – do odwołania)
odbywać się będą on-line.
W przypadku jakichkolwiek zmian i możliwością wprowadzenia zajęć w
formie hybrydowej, natychmiast o tym Państwa poinformuję.
Na grafikach z podziałem godzin mają Państwo podane numery sal. Jest to
związane z tym, że liczyłem i liczę na możliwość hybrydowego prowadzenia
zajęć, dlatego też sale zostały zarezerwowane.
Pozdrawiam i życzę zdrowia,
Mariusz Łaciak


Szanowni Państwo,

w zakładce „Materiały studium” zostały dodane materiały z przedmiotu „Rachunkowość zarządcza” prowadzonego przez dr hab. inż. Annę Surowiec, prof. Uczelni z Wydziału Zarządzania AGH

hasło do archiwum takie samo jak do reszty materiałów,

z poważaniem

Kierownik Studium
Mariusz Łaciak


Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się pytaniami i uwagami co do formy przeprowadzania planowanych zajęć na naszym Studium Podyplomowym chciałbym tytułem wyjaśnienia uzupełnić poprzedni komunikat.

Jak wszystkim wiadomo w związku pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązują nas tj. Uczelnię Państwową pewne obostrzenia co do formy ich prowadzenia. Zajęcia realizowane i planowane na Uczelni (w tym i studia podyplomowe) prowadzone są zgodnie z zarządzeniem i wytycznymi Pana Prorektora ds. Kształcenia Prof. dr hab. inż. W. Łużnego, które są dostępne dla wszystkich na stronie AGH (wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021).

Zdaję sobie sprawę, że zajęcia w formie zdalnej nie zapewniają tego samego odbioru co w formie kontaktu bezpośredniego na Sali wykładowej, nie mniej jako organizator Studiów Podyplomowych nie mam na to wpływu.

Na AGH w analogicznym okresie co nasze Studium realizowanych było i jest wiele Studiów Podyplomowych (tylko na naszym Wydziale siedem (7)). Brało i będzie brać w nich udział od września kilkaset osób, tak więc nie można tego porównywać do szkoleń dla 10 – 15 osób w zakładach pracy (takie argumenty padały). Część z nich (ponad połowa) kontynuowało i zakończyło do wakacji zajęcia wyłącznie w formie zdalnej. Ja mając nadzieję na znaczne złagodzenie obostrzeń przeniosłem zajęcia na po wakacjach, najpierw zdalnie od września, a następnie licząc na prowadzenie od października zajęć w formie „hybrydowej”. Część osób będzie mogło uczestniczyć wtedy , zależnie od swojej woli bezpośrednio w zajęciach na sali (o ile sytuacja z zagrożeniem koronawirusem się nie zaostrzy i nie zmienią się w związku z tym wytyczne Władz AGH). Nie zapominajmy, że pierwszą podstawową zasadą AGH jako Uczelni Państwowej jest dbać o bezpieczeństwo studentów i pracowników ( zgodnie z wymogami (cyt.) Głównego Inspektora Sanitarnego, jakie należy spełnić dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów oraz osób prowadzących zajęcia ze studentami, przy uwzględnieniu innych przepisów obowiązujących w tym zakresie w Uczelni ).

Zajęcia muszą być kontynuowane i zakończone do końca roku 2020 (wynika to z funkcjonowania Uczelni), praktycznie więc do listopada, a więc przesuwanie terminów np. na wiosnę nie wchodzi w rachubę.

Na koniec pragnę zapewnić Państwa, że staramy się aby pomimo trudnej sytuacji, która nie jest komfortowa dla nikogo, skorzystali Państwo jak naj więcej z zajęć na Studium i aby program został zrealizowany.

Z poważaniem,

Mariusz Łaciak


Szanowni Państwo.

Jak wszystkim wiadomo w związku z pandemią koronawirusa  wszystkie zajęcia na AGH w tym i Studia Podyplomowe do końca czerwca zostały odwołane.

Nie wprowadzałem możliwości zdalnego prowadzenia zajęć licząc na ustąpienie pandemii i na wznowienie zajęć od września w tradycyjnej formie.

Niestety jako, że nie mamy wiedzy kiedy zagrożenie wirusem ustąpi i w związku z poluzowaniem szeregu ograniczeń dotyczących zgromadzeń, od września wracamy do realizacji zajęć na Studiach Podyplomowych.

Pierwsze 2-3 zjazdy odbędą się w postaci zdalnej (platforma Microsoft Teams), a jak sytuacja pozwoli przejdziemy do zjazdów „hybrydowych” tzn. zajęć tradycyjnych na AGH – jednocześnie przekazywanych zdalnie do osób nieobecnych mających obawy co do zagrożenia zarażeniem.

Pierwszy termin to 11-13 września (w zależności od Studium). Szczegóły i szczegółowe plany zajęć po korekcie zostaną podane wkrótce na stronach www.

Z poważaniem,

Mariusz Łaciak